Vještina potrebna za uspješno učenje – vizualna percepcija

Mikrovještine su odgovorne za čitanje, pisanje, pravopis, matematiku ili sviranje gitare. Mikro-vještine su te koje omogućuju učeniku da nauči i ...

Prepreke u učenju matematike

Pripremiti dijete za učenje matematike nije lako ako ne razumijemo koje su sve matematičke vještine potrebne. Koje su to mikrovještine odgovorne za ...

Što su grafomotoričke vještine?

Pojednostavljeno, grafomotoričke vještine su sve one vještine koje su potrebne za pisanje. Iako zvuči jednostavno, puno toga je obuhvaćeno kako bi ...

Mikro-vještine koje su odgovorne za uspješno učenje

Svaki zadatak koji rješavamo koristimo svoje mikro-vještine za učenje. Nije važno je li to čitanje, pisanje, pravopis, matematika ili sviranje. ...

Checklista ranih matematičkih vještina

Naprednije matematičke vještine koje se stječu u školi temelje se na ranim matematičkim "temeljima" - baš kao da je kuća izgrađena na jakim ...

Prostorna inteligencija: što je i kako je možemo poboljšati?

U razvojnoj psihologiji u početku se spominjala samo intelektualna inteligencija, a onda se poslije polako krenula opisivati i emocionalna ...

Kako podučavati tablicu množenja?

Pomak od učenja zbrajanja i oduzimanja na učenje tablice množenja vjerojatno je jedan od najstrašnijih trenutaka s kojima će se učenici suočiti u ...

Zašto su izvršne funkcije ključne vještine uspješnog školarca?

Integriranje mogućnosti za izgradnju vještina izvršnih funkcija u svakodnevni život može pomoći izgraditi sklonost vašeg djeteta k uspješnijem u. ...

Kako naučiti dijete smisleno brojanje?

Djecu od malih nogu trebamo uključivati u zabavne i zanimljive aktivnosti koje im pomažu da razumiju ključne pojmove važne za dalje razumijevanje ...

Stvaranje matematički poticajne okoline za rano učenje

Mnoga djeca u našem radu uključuju se u program učenja matematike u školskoj dobi, najčešće kada krenu u 3.razred osnovne škole, zbog javljanja pote ...
Priručnik za početak šk.god. 2020/2021

Priručnik za roditelje i učenike

Iza nas je već cijeli mjesec nastave, nadamo se da vam je početak bio dobar, jer znamo kako je važno najprije stvoriti dobru organizaciju i ...

Krećemo sa radom 25.05.!

Dragi naši roditelji i svi budući korisnici, s veseljem vas obavještavamo da krećemo sa radom 25.05.! ...
Instrukcije ili pomoć u učenju?

Treba li dijete instrukcije ili pomoć u učenju?

U svim znanstvenim područjima postoje termini koji stručnjaci za to područje koriste, ali ponekad se događa da roditeljima ti isti termini nisu baš ...
Kućni predmeti za vježbanje brojanja, zbrajanja i oduzimanja, množenja i dijeljenja

Najbolja pomagala za matematiku

Djeca brže uče ako im je dopušteno da koriste praktična pomagala kao pomoć u učenju. Stoga vam pišemo o nama najboljim matematičkim pomagalima koja ...
Mali Vrtuljak

Međunarodni dan planeta Zemlje

Međunarodni dan planeta Zemlje ove godine ima veliku, okruglu brojku. Povodom 50.obljetnice dana kada budimo svijest o važnosti čuvanja prirode i ...