Važnost ranog učenja oblika i boja

Sve što je čovjek stvorio, sve što nas okružuje, ima svoj oblik: prometni znakovi, prozori i vrata na kućama, namještaj i predmeti koje svakodnevno ...

Razvoj predvještina za pisanje na vertikalnoj površini

Dijete koje odrasta uz svoje članove obitelji sazrijevanjem konstantno uočava ono što drugi oko njega rade, kao spužve djeca upijaju ponašanje drugih ...

Vještina potrebna za uspješno učenje – vizualna percepcija

U dosadašnjim situacijama suočavanja s učenicima koji nedovoljno dobro uče, čitaju ili neizvršavaju dovoljno dobro školske obaveze učitelji su ...

Prepreke u učenju matematike

Pripremiti dijete za učenje matematike nije lako ako ne razumijemo koje su sve matematičke vještine potrebne. Koje su to mikrovještine odgovorne za ...

Što su grafomotoričke vještine?

Pojednostavljeno, grafomotoričke vještine su sve one vještine koje su potrebne za pisanje. Iako zvuči jednostavno, puno toga je obuhvaćeno kako bi ...

Mikro-vještine koje su odgovorne za uspješno učenje

  Svaki zadatak koji rješavamo koristimo svoje mikro-vještine za učenje. Nije važno je li to čitanje, pisanje, pravopis, matematika ili ...

Checklista ranih matematičkih vještina

  Djeca koriste rane matematičke vještine tijekom svojih svakodnevnih dnevnih rutina i aktivnosti. To su predmatematičke vještine koje se ...

Prostorna inteligencija: što je i kako je možemo poboljšati?

  U razvojnoj psihologiji u početku se spominjala samo intelektualna inteligencija, a onda se poslije polako krenula opisivati i emocionalna ...

Kako podučavati tablicu množenja?

  Pomak od učenja zbrajanja i oduzimanja na učenje tablice množenja vjerojatno je jedan od najstrašnijih trenutaka s kojima će se učenici ...

Zašto su izvršne funkcije ključne vještine uspješnog školarca?

  Izvršne funkcije se u najširem smislu mogu definirati kao kognitivni procesi prefrontalnog dijela mozga koji omogućuju sudjelovanje u ...

Kako naučiti dijete smisleno brojanje?

  Djetetovo doživljavanje broja počinje još u prvoj godini. Brzo nauči da ima jedan nos, dvije cipele, tri gumbića. Čuje slijed brojeva. Svaki ...

Stvaranje matematički poticajne okoline za rano učenje

Mnoga djeca u našem radu uključuju se u program učenja matematike u školskoj dobi, najčešće kada krenu u 3.razred osnovne škole, zbog javljanja ...
Priručnik za početak šk.god. 2020/2021

Priručnik za roditelje i učenike

  Dragi naši školarci i roditelji! Iza nas je već cijeli mjesec nastave, nadamo se da vam je početak bio dobar, jer znamo kako je važno ...

Krećemo sa radom 25.05.!

    Dragi naši roditelji, i svi budući korisnici, s veseljem vas obavještavamo da krećemo sa radom 25.05.! Nastavljamo s ...
Instrukcije ili pomoć u učenju?

Treba li dijete instrukcije ili pomoć u učenju?

  Koja je razlika između instrukcije i pomoći u učenju? Instrukcije su prema definiciji - instrukcija (lat.), pouka, obuka, osobito dopunsko ...