Psihoedukativne radionice o izazovima roditeljstva

Jedna izreka kaže: Biti roditelj znači učiti o snagama koje niste znali da imate i doživjeti strahove za koje niste znali da postoje (Linda Wooten)...

Mala škola emocija i socijalnih vještina

  Dragi roditelji! Od ove jeseni krećemo s ciklusom psihoedukativnih radionica pod nazivom: Mala škola emocija i socijalnih vještina. Program je...

Sretan i Blagoslovljen Uskrs!

Sretan i blagoslovljen Uskrs želi vam Mali Vrtuljak – edukacijsko rehabilitacijski kutak! Kako biste ove blagdane kvalitetno proveli vrijeme sa...

Koncentracija i pažnja

Čuli smo sigurno svi mnogo puta pojam koncentracija i pažnja; svima nam zvoni da je termin jako važan za školu, obavljanje zadataka i općenito nešto...

Razvoj FINE MOTORIKE od rođenja do polaska u školu

Ruke igraju važnu ulogu u većini radnji koje obavljamo. Od pisanja, do vezanja, oblačenja, hranjenja... većina naših svakodnevnih zadataka uključuje...

Važnost ranog učenja oblika i boja

Rano učenje o oblicima pomaže djeci da vizualno prepoznaju i organiziraju svijet oko sebe te da im bude dobar temelj za buduće...

Razvoj predvještina za pisanje na vertikalnoj površini

Većina djetetovog pisanja, crtanja, bojanja ili igranja događa se na stolu ili podu, oboje su vodoravne površine. Iako su na ove površine djeca...

Vještina potrebna za uspješno učenje – vizualna percepcija

Mikrovještine su odgovorne za čitanje, pisanje, pravopis, matematiku ili sviranje gitare. Mikro-vještine su te koje omogućuju učeniku da nauči i radi...

Prepreke u učenju matematike

Pripremiti dijete za učenje matematike nije lako ako ne razumijemo koje su sve matematičke vještine potrebne. Koje su to mikrovještine odgovorne za...

Što su grafomotoričke vještine?

Pojednostavljeno, grafomotoričke vještine su sve one vještine koje su potrebne za pisanje. Iako zvuči jednostavno, puno toga je obuhvaćeno kako bi...

Mikro-vještine koje su odgovorne za uspješno učenje

Svaki zadatak koji rješavamo koristimo svoje mikro-vještine za učenje. Nije važno je li to čitanje, pisanje, pravopis, matematika ili sviranje gitare...

Checklista ranih matematičkih vještina

Naprednije matematičke vještine koje se stječu u školi temelje se na ranim matematičkim "temeljima" - baš kao da je kuća izgrađena na jakim temeljima...

Prostorna inteligencija: što je i kako je možemo poboljšati?

U razvojnoj psihologiji u početku se spominjala samo intelektualna inteligencija, a onda se poslije polako krenula opisivati i emocionalna...

Kako podučavati tablicu množenja?

Pomak od učenja zbrajanja i oduzimanja na učenje tablice množenja vjerojatno je jedan od najstrašnijih trenutaka s kojima će se učenici suočiti u...

Zašto su izvršne funkcije ključne vještine uspješnog školarca?

Integriranje mogućnosti za izgradnju vještina izvršnih funkcija u svakodnevni život može pomoći izgraditi sklonost vašeg djeteta k uspješnijem učenju...