Stvaranje matematički poticajne okoline za rano učenje

Podijelite

Mnoga djeca u našem radu uključuju se u program učenja matematike u školskoj dobi, najčešće kada krenu u 3.razred osnovne škole, zbog javljanja poteškoća u učenju tablice množenja.

Ovo je često slučaj s djecom diljem svijeta, jer množenje je kompleksna radnja koja zahtijeva dobro utvrđene temelje zbrajanja, oduzimanja, ali i brojanja. Kada znamo da vrlo rani razvoj učenja utječe na ono koje se odvija tek kasnije u školskoj dobi, tada znamo i koliko je važno poticati rano učenje matematike.

U predškolskoj dobi korisno je da dijete savlada i proširuje svoju sposobnost recitiranja pravilnog redoslijeda brojanja, a zatim da savlada točno brojanje manje zbirke predmeta (do 10). Pri tome je važno da dijete savlada brojanje jedan po jedan. To je vrlo moguće ako dijete uključimo u aktivnosti brojanja na glas i aktivnosti za savladavanje brojevne formacije te ako one postanu djetetovo svakodnevno matematičko iskustvo.
Vrlo je važno uspostaviti pozitivnu atmosferu za spontano učenje, ponuditi poticajne aktivnosti koje uključuju brojeve i brojevni redoslijed kako bi dijete steklo vrlo rano i bogato iskustvo.

 

www.malivrtuljak.hr

Stvaranje matematički poticajne okoline za rano učenje

Matematika je presudna za djetetov svakodnevni život i podupire mnoge aspekte našega života. Međutim, vizualna percepcija matematike i brojeva u djetetovom okruženju često je niska i ne potiče učenje, stoga mnoga djeca matematiku ne smatraju relevantnom, što može imati potencijalno negativan učinak na njihov stav prema učenju matematike kao predmeta u školi.

Stoga, na isti način na koji djecu od rođenja okružujemo aktivnostima učenja jezika i pismenosti kako bismo podržali njihov razvoj čitanja i pisanja, tako trebamo uroniti djecu u vizualno bogato matematičko okruženje koje djeci daje priliku da uče o brojevima i o važnosti brojeva u svakodnevnom životu. Poticajnim aktivnostima i vizualnim materijalima možemo od rođenja podržavati djetetovo učenje matematike.

Većina djece, osobito u mlađoj dobi, primjećuju i upijaju sve iz svoje okoline, što veći dio njihovog učenja čini oportunističkim, učenje kroz nesvjesnu igru.
Kako biste poticali rano učenje matematike, razmotrite sljedeće savjete:

  • Istaknite i upotrijebite brojeve gdje god je to moguće, npr. označite ladice, kutije za pospremanje igračaka, uključite brojeve na natpisima u kući ili učionici, svugdje gdje se dijete igra ili boravi. Koristite znakove koji sadrže brojeve, slike i riječi kako biste uključili svu djecu u razredu ( koristite i znakovni jezik te PECS sistem komuniciranja sličicama).
  • Osigurajte doma ili u učionici da su svakodnevni predmeti vidljivi kako bi privukli djetetovu pažnju na određeni sadržaj, npr. na sat, kalendar, dnevni raspored, kalkulator.
  • Na mjestima gdje je moguće, primjereno dobi i fazi djetetovog razvoja, osigurajte matematičko područje kako bi ono bilo interaktivno. Postavite na vidljiva i djetetu pristupačna mjesta strukturirane i nestrukturirane aktivnosti koje će ga uključiti u igru.
  • Djeca koja imaju određene poteškoće u razvoju ponekad imaju teškoće u promatranju i učenju iz svoje okoline te će ih se možda trebati dodatno poticati na uočavanje matematičkog sadržaja oko sebe. Također će trebati određenu podršku za ciljano učenje matematike.

U našem edukacijsko rehabiltacijskom kutku provodimo program ranog savladavanja matematičkih vještina putem radionica i individualnog rada putem Numicon metode ranog učenja matematike. Više o tome možete pročitati na našoj stranici www.malivrtuljak.hr.