Kako podučavati tablicu množenja?

Podijelite

 

Pomak od učenja zbrajanja i oduzimanja na učenje tablice množenja vjerojatno je jedan od najstrašnijih trenutaka s kojima će se učenici suočiti u školi.

I nisu samo učenici ti koji imaju problema na ovom području učenja matematike. Pri poučavanju tablice množenja, često se započinje s pogrešnim konceptima ili prebrzo obrađuju lekcije. To može obeshrabriti i zastrašiti učenike, što u konačnici šteti ishodima učenja.

Kako biste , kao roditelj ili učitelj, učenicima olakšali i lakše približili razumijevanje bitnih koncepata u učenju tablice množenja, donosimo vam nekoliko strategija u podučavanju:

 

1. Razumijevanje povezanosti brojeva

Ovdje se zapravo radi o bazičnom zbrajanju u grupama poput zbrajanja po 2, 5 ili 10. Kako bi dijete naučilo množenje, osnova je naučiti ne klasično zbrajanje (3+4, 6+2, itd.) nego zbrajanje brojeva po grupama. Naprimjer, dijete treba savladati da je zbrajanje broja 2 po grupama zapravo 2,4,6,8,10…itd. Kada dijete nauči zbrajati po grupama, učite ga zatim dodavanju skupina, oduzimanju grupe i prepolovljavanju skupina. Kada dijete SHVAĆA ove veze, jednostavno se neće više morati oslanjati samo na pamćenje nego i na razumijevanje. Učenje s razumijevanjem dodatno će učvrstiti i ubrzati učenje pamćenjem.

 

 

2. Podučavajte množenje pravilnim redoslijedom

Učenje množenja redoslijedom kojim idu brojevi od 0 – 10 je za neku djecu potpuno krivo i nelogično. Podučavanje numeričkim redoslijedom brojeva nema smisla ako znamo da postoji lakši i strateški način učenja tablice množenja.
Kad dijete uči smisleno, naravno, samo učenje je više učinkovito. Učenje tablice množenja može se lako usvojiti, a to također znači da će se motivacija i uspjeh djeteta povećati.

Množenje bi trebalo poučavati najprije od najlakših brojeva:

 • množenje brojem 1 i 0
 • množenje brojem 2
 • množenje brojem 5
 • množenje brojem 10
 • množenje brojem 4

Zatim kada je dijete usvojilo množenje lakšim brojevima prijeđite na one srednje teške:

 • množenje brojem 3
 • množenje brojem 9
 • množenje brojem 6

Za sami kraj, kada dijete već razumije koncepte množenja, učite ga one najteže brojeve:

 • množenje brojem 7
 • množenje brojem 8

 

3. Pokažite kako komutativno svojstvo olakšava stvari

Definicija komutativnosti: svojstvo neke binarne matematičke operacije da se rezultat ne mijenja ako operanti zamijene mjesta (npr. 2+3=5; 3+2=5). Kao i zbrajanje, množenje je komutativno, što znači da redoslijed čimbenika ne mijenja odgovor.
Drugim riječima, dva broja se mogu pomnožiti u bilo kojem redoslijedu, a proizvod će biti isti. Na primjer, množenjem 8 x 2 dobit ćete isti odgovor kao i množenjem 2 x 8.
Kada ovo vizualno predočite, to će ohrabriti vaše učenike.

Pokažite učenicima vizualno da se svaki odgovor ponavlja, tako da moraju naučiti samo polovicu tablice množenja. Na primjer, objasnite da je učenje 3 x 6 isto što i učenje 6 x 3.
Ako su učenici već naučili tablicu množenja od 0-3, tada znaju i četiri broja od 4-10.

Za sve brojeve u tablici množenja predočite im vizualni model komutativnosti.

 

 

4. Podijelite učenje na više koraka

Ako ste primjenili gore navedene strategije, učenici su sada spremni započeti pamćenje tablice množenja.
Imajte na umu da učenicima nije uvijek razumljivo zašto činjenice množenja treba naučiti napamet. Prenesite važnost razumijevanja značenja množenja činjenica i kako se one mogu koristiti u svakodnevnim situacijama.

Iako postoji mnogo pristupa pamćenju tablice množenja, podsjetite se na gornje primjere – “jednostavne” brojeve – kao dobro polazište. Nastavljajući podučavanje, razmislite o slijeđenju ovih pravila:

 • Ohrabrite učenike i odredite im vrijeme za usmenu ili pisanu vježbu.
 • Uvedite nove činjenice množenja jednu po jednu, postupno otvarajući koncept naprednijim koracima množenja sa 2, 3, 4 i tako dalje.
 • Omogućite učenicima vremena da vježbaju činjenice množenja. Pronađite ritam koji dobro funkcionira u vašem podučavanju. Ako želite, iskoristite vršnjačko učenje za učenike koji se ne snalaze najbolje.
 • Zapamtite činjenice u strateškom poretku. Nakon što studenti savladaju 0-3, prijeđite na 4-7, a zatim na 8-10. Ovisno o vašim željama, možete pokriti i 11 i 12. Uključivanje izazovnijih problema kao bonus pomoći će vam da procijenite učenike s visokim uspjehom. Neki će učitelji uključiti nekoliko težih problema za bonus ili za prepoznavanje učenika s visokim uspjehom.
 • Kako biste učenicima pomogli s pamćenjem, u učionici (ili doma) držite vizualno istaknute materijale. Uvijek je dobro da osim vizualnih materijala istaknutih u učionici, svaki učenik ima svoju kopiju tablice množenja dostupnu na svojem radnom stolu.

 

5. Povezivanje naučenog u svakodnevnom životu

Množenje je djeci vrlo apstraktno, stoga im je potrebno mnogo vizualiziranja te korištenja stvarnog množenja u svakodnevnom životu. Pomozite djetetu u savladavanju tako što ćete mu stvoriti konkretne situacije iz njegovoga života. Ako dijete ima braću i sestre ono može podijeliti svakome grickalice na određene grupe, ili može koristiti svoje igračke kako bi stvarao skupine. Također se možete koristiti namirnicima, osobito kupnjom namirnica. Možete koristiti i životinje, grupirajući ih po broju nogu ili nekim drugim obilježjima. Djetetov svijet idealno je mjesto za učenje, prema tome iskoristite sve ono što je njemu interesantno.

 

6. Zabavni načini podučavanja množenja

Uvijek naglašavamo kako je igra djeci najbolji medij za učenje, ništa manje važna igra ne bi trebala biti niti prilikom učenja tablice množenja. Organizirajte jedan sat matematike za igre u skupinama ili pojedinačno (kao što je Bingo) kako bi učenici utvrdili gradivo ili imali priliku za vježbanje.

Postoje različite klasične igre koje se uz malo truda mogu vrlo jednostavno prenamijeniti za potrebe učenja tablice množenja (memory igra, domino, bingo, klasična igra s pločom i kockicom za bacanje, kartice za izvlačenje, itd.). Ohrabrite svoje učenike da igre izrađuju doma te da ih igraju sa svojom braćom, sestrama i drugim članovima obitelji.

Mi smo za sve koji su prijavljeni na naš newsletter kreirali jednu zanimljivu igru s pločom i kockicama za bacanje. Ako se još niste prijavili na naš newsletter, a želite svaki tjedan, srijedom, primati besplatne materijale, možete se prijaviti na početku naše stranice.