Koncentracija i pažnja

Podijelite

 

Čuli smo sigurno svi mnogo puta pojam koncentracija i pažnja; svima nam zvoni da je termin jako važan za školu, obavljanje zadataka i općenito nešto što je svim roditeljima važno da dijete ima dobro razvijeno. No, što je točno koncentracija, a što pažnja? Ima li razlike među njima te kako možemo utjecati na razvoj istih?

 

PAŽNJA je sposobnost našega uma da se fokusira na neki zadatak ili predmet.

KONCENTRACIJA je vještina održavanja te pažnje na neko određeno vrijeme. Što je vrijeme duže da smo aktivno održali tu pažnju time je bolja koncentracija.

 

 

Zašto je pažnja važna?

Učinkovita pažnja je ono što nam omogućuje da izdvojimo nevažnu stimulaciju kako bismo se usredotočili na informacije koje su važne u određenom trenutku. To također znači da smo u stanju održati pažnju koja nam onda omogućuje da se bavimo zadatkom dovoljno dugo da ga opetovano vježbamo. Ponavljanje vježbanja ključno je za razvoj vještina. Pažnja nam također omogućuje da obratimo pozornost na važne detalje (npr. u jeziku: “učini ovo, onda…ono prije nego opereš zube”).

Pažnja i koncentracija ne razvija se spontano i same od sebe. Da bismo imali dobro razvijenu pažnju i koncentraciju prethodni važni čimbenici moraju se pravilno razviti i integrirati u naš um. Temelji važni za razvoj pažnje su SENZORNO PROCESUIRANJE, IZVRŠNE FUNKCIJE, SAMOREGULACIJA, RAZUMIJEVANJE, VIDNA I SLUŠNA RADNA MEMORIJA, MOTIVACIJA.

Ako dijete ima poteškoće u uspostavljanju pažnje i održavanju koncentracije, trebamo dobro ispitati te provjeriti koje temeljne vještine nisu dobro razvijene. One vjerojatno koče daljnji razvoj.

Znakovi upozorenja da dijete ima poteškoća s pažnjom:

 • Ne bavi se zadatkom kada se to od njega/nje zahtijeva
 • Nedostaju mu detalji u uputama, upute djeluju zbunjujuće.
 • Ponavljano čini iste pogreške (zbog nedostatka prethodne pažnje).
 • Ne može slušati odjednom sve informacije koje se iznose.
 • Fizički mu je teško biti smiren (jer je previše fizički aktivno) ili previše djeluje pospano i letargično.
 • Započinje zadatak, ali ga onda nešto drugo omete te zaboravi dovršiti ono što se od njega tražilo.
 • Ima poteškoća s učenjem novih vještina.
 • Često djeluje da se ne snalazi u socijalnim interakcijama.
 • Ima oskudno učenje i proširivanje repertoara igračkih vještina.
 • Nije u mogućnosti pratiti složenije upute.
 • Često se javljaju problemi u razumijevanju.
 • Poteškoće sa slušnom obradom (točno razumijevanje verbalnih informacija).

Ako se zanemaruju ovi znakovi upozorenja, nakon nekog vremena, kod djeteta se mogu pojaviti znakovi tjeskobe i stresa, problemi u ponašanju, poteškoće u postizanju uspjeha u školi, poteškoće funkcioniranja u socijalno društvenim situacijama te na koncu, dijete je limitirano u ostvarivanju svog punog potencijala i normalnog razvoja.

 

 

Razumijevanje povezanosti pažnje s djetetovim svakodnevnim funkcioniranjem polazna je točka ako dijete pokazuje probleme u snalaženju ili ponašanju. Treba najprije razumijeti u kojem području pažnje i koncentracije dijete ima poteškoća jer postoji nekoliko vrsta pažnje, a svaka od njih na različite načine utječe na funkciju i neovisnost u svakodnevnom životu djece. Ovladavanje ovim vrstama pažnje potrebno je za učenje, sigurnost, socijalne vještine i funkcioniranje.

 

 • STALNA (ODRŽIVA) PAŽNJA
  Zadržavanje pažnje tijekom određenog vremenskog razdoblja vještina je koja čini djetetovu koncentraciju potrebnu za učenje, slušanje, obraćanje pozornosti na okolinu. Važno je, kako dijete raste, da se povećava i njegova sposobnost održavanja koncentracije, što često postaje izazov u njegovom razvoju.

 

 • SELEKTIVNA PAŽNJA
  Prema našoj ljudskoj prirodi, sposobni smo odabrati predmet ili osobu na koju obraćamo pozornost. Svjesno i nesvjesno, u mogućnosti smo odabrati input koji je najvažniji.  Sposobnost odabira između brojnih vizualnih, slušnih, interoceptivnih te taktilnih podražaja kako bismo se usredotočili i posvetili samo jednoj stvari, sposobnost je mozga da izabere i odgovori na samo jedan faktor koji je najvažniji. Ova vještina, odnosno, selektivna pažnja omogućuje nam funkcioniranje u svakodnevnom životu.

 

 • IZMJENIČNA PAŽNJA
  Ova vrsta pažnje odnosi se na sposobnost prebacivanja ili trenutnog prijenosa fokusa s jedne aktivnosti na drugu. Točke prebacivanja koncentracije potrebne su za nagle promjene u izmjeničnoj pažnji u zadacima koji zahtijevaju različite kognitivne vještine. Jedan primjer za to je kuhanje i priprema obrokaza goste što zahtijeva obavljanje raznih zadataka odjednom (kuhanje vode, sjeckanje mrkve, pećenje mesa u rerni, postavljanje stola, dočekivanje gostiju, itd.). Izmjenična pažnja zahtijeva sposobnost korištenja drugih vrsta pažnje u zadacima i aktivnostima.

 

 • PODIJELJENA PAŽNJA
  Podijeljena pažnja odnosi se na nečiju sposobnost da se usredotoči na dvije ili više stvari u isto vrijeme. Istodobna koncentracija na različite čimbenike dokazuje se istovremenom vožnjom i razgovorom. Ovom sposobnošću obavljanja više zadataka nije uvijek lako upravljati. Sposobnost zadržavanja pozornosti na raznim istodobnim točkama koncentracije može zahtijevati vježbu.

 

 

Rasponi koncentracije i pažnje prema razvojnoj dobi

 

Općenito se podrazumijeva da raspon pažnje koji se može očekivati ​​od djeteta  su dvije do tri minute po godini njegove dobi. To je vremenski period tijekom kojeg tipično dijete može zadržati fokus na danom zadatku.

Prosječni raspon pažnje izgleda ovako:

Dijete od 2 godine: četiri do šest minuta pažnje i koncentracije

Dijete od 3 godine: 6 do 9 minuta

Dijete od 4 godine: 8 do 12 minuta

Dijete od 5 godina: 10 do 15 minuta

Dijete od 6 godina: 12 do 18 minuta

Dijete od 8 godina: 16 do 24 minute

Dijete od 10 godina: 20 do 30 minuta itd…

Također, treba napomenuti da neki istraživači razvoja postavljaju gornju granicu na pet minuta po godini djetetove dobi, što znači da bi se dvogodišnjak mogao usredotočiti na zadatak do 10 minuta odjednom. Naravno, ovo su samo generalizacije. A koliko dugo se dijete doista može usredotočiti uvelike određuju čimbenici kao što su vrste podražaja koje mu odvlače pozornost u blizini, koliko je dijete gladno ili umorno i koliko je zainteresirano za aktivnost. Ali ako je raspon pažnje vašeg djeteta kraći od prosjeka, to vrijedi razmotriti kao poteškoću.

 

Djeca koja imaju poteškoća s koncentracijom i pažnjom nažalost češće propuštaju mnoge prilike za učenje i ne drže korak sa svojim vršnjacima.

Može biti teško riješiti problem koncentracije kod starijeg djeteta. Najbolje vrijeme za rad na ovoj vještini je tijekom ranih predškolskih godina kada vi kao roditelj ili učitelj možete aktivno graditi djetetov fokus kroz različite aktivnosti i vježbanje. Kao i kod svih drugih razvojnih vještina, lakše ih je izgraditi u predškolskim godinama nego kasnije u životu.