Vještina potrebna za uspješno učenje – vizualna percepcija

Mikrovještine su odgovorne za čitanje, pisanje, pravopis, matematiku ili sviranje gitare. Mikro-vještine su te koje omogućuju učeniku da nauči i radi sve te stvari. U njih ubrajamo auditivne vještine, radno pamćenje i vizualnu percepciju. Iako se one dosta preklapaju i rijetko možemo govoriti o važnosti samo jedne od ovih vještina, voljela bih vam približiti važnost vizualne percepcije na uspješnost u učenju.

Prepreke u učenju matematike

Pripremiti dijete za učenje matematike nije lako ako ne razumijemo koje su sve matematičke vještine potrebne. Koje su to mikrovještine odgovorne za uspješno učenje matematike? Je li dovoljno samo konstantno vježbati kako bi dijete naučilo i savladalo gradivo matematike? U radu s djecom suočavamo se s nizom poteškoća na području učenja i savladavanja matematike, a danas možete pročitati koje su sve prepreke koje djetetu smetaju u razumijevanju matematike. 

Što su grafomotoričke vještine?

Pojednostavljeno, grafomotoričke vještine su sve one vještine koje su potrebne za pisanje. Iako zvuči jednostavno, puno toga je obuhvaćeno kako bi dijete imalo mogućnosti da nešto napišem svojom rukom. Pisanje zahtijeva finu ravnotežu nekoliko različitih vještina, a kada je jedna ili više ovih specifičnih vještina nerazvijena, tada može doći do poteškoća u pisanju.

Mikro-vještine koje su odgovorne za uspješno učenje

Svaki zadatak koji rješavamo koristimo svoje mikro-vještine za učenje. Nije važno je li to čitanje, pisanje, pravopis, matematika ili sviranje gitare. Mikro-vještine su te koje nam omogućuju da naučimo i radimo te stvari.

Ako postoji slabost bilo koje mikro-vještine, to će se pokazati kao poteškoća u učenju. Ako se vaše dijete muči u školi, tada su mikro-vještine korijen te borbe. Ispravite mikro-vještine i ispravljate poteškoće u učenju.

Checklista ranih matematičkih vještina

Naprednije matematičke vještine koje se stječu u školi temelje se na ranim matematičkim “temeljima” – baš kao da je kuća izgrađena na jakim temeljima. U dječjoj dobi možete pomoći djetetu da počne razvijati rane matematičke vještine (Iz Diezmann & Yelland, 2000. i Fromboluti & Rinck, 1999.)  uvođenjem ideja poput ovih savjetovanih u tekstu.

Prostorna inteligencija: što je i kako je možemo poboljšati?

U razvojnoj psihologiji u početku se spominjala samo intelektualna inteligencija, a onda se poslije polako krenula opisivati i emocionalna inteligencija što je tada bio veliki pomak u sagledavanju razvoja djece i ljudi te znatno promijenilo pristup prema učenju.
Sada se zna da postoji više vrsta inteligencija i to čak njih 9 prema Gardneru. Među njima se spominje i prostorna inteligencija koju želimo malo pobliže opisati te navesti primjere kako roditelji mogu poboljšati ovu inteligenciju kod svoje djece.

Kako podučavati tablicu množenja?

Pomak od učenja zbrajanja i oduzimanja na učenje tablice množenja vjerojatno je jedan od najstrašnijih trenutaka s kojima će se učenici suočiti u školi.

I nisu samo učenici ti koji imaju problema na ovom području učenja matematike. Pri poučavanju tablice množenja, često se započinje s pogrešnim konceptima ili prebrzo obrađuju lekcije. To može obeshrabriti i zastrašiti učenike, što u konačnici šteti ishodima učenja.

Kako biste , kao roditelj ili učitelj, učenicima olakšali i lakše približili razumijevanje bitnih koncepata u učenju tablice množenja, donosimo vam nekoliko strategija u podučavanju.

Stvaranje matematički poticajne okoline za rano učenje

Mnoga djeca u našem radu uključuju se u program učenja matematike u školskoj dobi, najčešće kada krenu u 3.razred osnovne škole, zbog javljanja poteškoća u učenju tablice množenja. Ovo je često slučaj s djecom diljem svijeta, jer množenje je kompleksna radnja koja zahtijeva dobro utvrđene temelje zbrajanja, oduzimanja, ali i brojanja. Kada znamo da vrlo rani razvoj učenja utječe na ono koje se odvija tek kasnije u školskoj dobi, tada znamo i koliko je važno poticati rano učenje matematike.