Cjenik

                         

USLUGA                                                                                 CIJENA                   TERMINI


Savjetovanje  s roditeljima (procjena djeteta)                250,00 kn               60min


Individualni edukacijsko-rehabilitacijski rad        ..        200.00 kn               60min


Radionice Numicon                                                             550,00 kn               2 dolaska tjedno (mjesečna cijena)

………………..  …………….                                                          300,00 kn               1 dolazak tjedno (mjesečna cijena)