Pomoć u učenju

U našem kutku provodimo individalne programe pomoći u učenju kako bismo osnažili osnovnoškolce za sve izazove koji ih susretnu u školi.

Program “Uči pametno” se sastoji od učenja akademskih vještina koje su nužne za uspjeh u školi:

  • organizacija vremena i učenja
  • stilovi učenja
  • motivacija
  • tehnike i strategije pametnijeg učenja
  • tehnike organizacije
  • vođenje zabilješki
  • praćenje vlastitog napretka
  • samozastupanje

I vaš osnovnoškolac može naučiti ove akademske vještine koje će mu pomoći da ostvari bolji uspjeh u školi. Kroz usmjeravanje i individualno savjetovanje naučiti će tehnike i strategije boljeg učenja, vrijedne vještine koje će mu korisiti za cijeli život. Također će naučiti da postoji više stilova učenja i osvjestiti će svoj dominantni stil koji će mu olakšati učenje. Osnažiti će svoju motivaciju za učenjem, samopouzdanje u vlastite vještine i steći uvid u svoje vlastite potrebe i interese.

Program “Uči pametno” uključuje razumijevanje djetetovih jakih strana te razvijanje sposobnosti komuniciranja djetetovih potreba i područja na kojima treba raditi prilagodbe.

 

Prijave možete poslati na info@malivrtuljak.hr

Trajanje jednog termina je 60min. Termini su individualni i prema dogovoru.