Mala knjižica osjećaja

Mala knjižica osjećaja idealan je popratni materijal za društvenu igru “Moji osjećaji“. Knjižica ima dodatne aktivnosti i zadatke koje će djeci olakšati prepoznavanje i razumijevanje osam osnovnih osjećaja: sreća, tuga, strah, ljutnja, opuštenost, zgroženost, iznenađenost i uzbuđenost.

Nije dopušteno sadržaj ovog materijala kopirati, distribuirati, mijenjati ili učiniti dostupnim trećoj strani u komercijalne svrhe. Materijal možete printati te koristiti za osobne potrebe ili sa svojim učenicima u razredu.

Opis

Mala knjižica osjećaja su besplatni materijali koji sam kreirala u namjeri da s djecom možete na njima zanimljiv način razvijati svijest o njihovim emocijama. Ako dijete ne zna još samostalno pisati, budite vi njegov zapisnik i pomozite mu. Ako su neki zadaci teški za djetetov uzrast, preskočite ih. Ovo je materijal koji dozvoljava vašu i djetetovu kreativnost te je zamišljen da ga radite skupa. Bitno je da kroz njega razgovarate, učite jedni o drugima i da se dobro nasmijete. Uživajte.